Regulamin

Regulamin uczestnictwa na zajęciach nauki pływania dla dzieci i niemowląt:

1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad korzystania ze zorganizowanych zajęć nauki pływania dla dzieci i niemowląt na pływalni miejskiej Garwolanka przy ul. Olimpijskiej.

2. Każdego uczestnika zajęć nauki pływania, jak również jego rodziców i osoby towarzyszące obowiązuje regulamin pływalni oraz niniejszy regulamin.

3. Organizatorem zajęć nauki pływania dzieci i niemowląt jest „Akademia Dziecięcej Radości”.

4. Zajęcia w kursie odbywają się w soboty, o wyznaczonej przez organizatora godzinie, w zależności od wieku i poziomu zaawansowania uczestnika, zajęcia odbywają się przez 10 następujących po sobie sobót z wykluczeniem dni wolnych. Uczestnik nie ma możliwości wykupienia jednorazowych zajęć.

5.Uczestnik kursu nie ma możliwości ubiegania się o zwrot kosztów za nie wykorzystane zajęcia nauki pływania oraz możliwości odrabiania zajęć.

6. Zajęcia trwają 30 minut, w ramach opłaty za zajęcia każdy uczestnik ma prawo do 75 minutowego przebywania w płatnej strefie, przekroczenie tego czasu wiąże się z obowiązkiem dokonania opłaty według cennika pływalni.

7. W zajęciach nie może uczestniczyć więcej niż 15 pływaków.

8. Rodzic zgłaszając dziecko na kurs pływania deklaruje brak przeciwwskazań zdrowotnych do zabawy w wodzie i nauki pływania.

9. Dokonanie opłaty za zajęcia i uczestnictwo w nich jest równoznaczne z oświadczeniem, iż uczestnik jest zdrowy.

10. Karnet należy zawsze zabierać ze sobą na pływalnie. Na jego podstawie następuje wejście na basen i uczestnictwo w zajęciach. Do szatni wchodzimy nie później niż 15 min przed rozpoczęciem zajęć.

11. Bez zgody organizatora karnetu nie można odstępować.

12. Dzieci, które nie ukończyły 3 roku życia, w czasie zajęć muszą być zaopatrzone w specjalne pieluchy przeznaczone do pływania.

13. Dzieci do 5 roku życia biorą udział w zajęciach z rodzicem (opiekunem), który jest jednocześnie uczestnikiem zajęć.

14. Za bezpieczeństwo dzieci w przebieralni oraz na terenie pływalni odpowiedzialność ponoszą rodzice.

15. Dopuszcza się obserwowanie zajęć pływania przez drugiego opiekuna z nabrzeża pływalni, w przypadku dzieci do 3 roku życia. Opiekun powinien być przebrany w strój sportowy oraz zmienne klapki basenowe. Organizator zajęć nie ponosi odpowiedzialności, jeśli ktoś z rodziców nie dostosuje się Regulaminu Pływalni i zostanie wyproszony przez pracownika obiektu.

16. Warunkiem zapisu i uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie wpłaty w wysokości zgodnej z obowiązującym cennikiem w formie przelewu na rachunek bankowy, bądź wpłata gotówki przed pierwszymi zajęciami w kursie.